Kinh doanh thực phẩm

Chương trình sẽ cung cấp cho các bạn các kiên thức cơ bản về công nghệ chế biến thực phẩm và kiến thức kinh doanh và thương mại hóa trong ngành thực phẩm. Đây là ngành có nhu cầu nguồn nhân lực rất lớn. Đồng thời thu nhập và cơ hội phát triển cho nhân sự trong lĩnh vực này là rất cao.

Bao gồm các môn học

Module cơ sở ngành

Hóa học thực phẩm

Vi sinh thực phẩm

Dinh dưỡng học

Cảm quan thực phẩm

Phân tích chất lượng thực phẩm

Phụ gia và chất bảo quản thực phẩm

Module kinh doanh thực phẩm

Phát triển sản phẩm mới

Marketing thực phẩm

Sale và quản lý sale trong thực phẩm

Các kênh phân phối sản phẩm thực phẩm

Thực hành kỹ năng

Quản lý sản xuất

Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

Kỹ năng làm việc nhóm

Ngành thực phẩm là ngành có nhu cầu nhân lực rất lớn. Trong đó ngành kinh doanh thực phẩm đóng vai trò quan trọng và có nhu cầu lớn. Ngành này có thể có các mảng công việc như:

  • Kinh doanh máy móc và thiết bị sản xuất thực phẩm: Lẽ di nhiên bạn phải hiểu công nghệ sản xuất thực phẩm mới có thể tư vấn cho khách hàng các máy móc dùng trong sản xuất, các ưu nhược điểm của các thiết bị. 
  • Phát triển sản phẩm mới: Các bạn có kiến thức về sản phẩm, và kiến thức về thị trường, marketing. Do vậy bạn có thể tham gia vào khâu phát triển sản phẩm mới, xác định các yêu cầu thị trường.
  • Kênh truyền thống: Các kiến thức về quản lý và phân phối hàng thực phẩm vào các kênh truyền thống như cửa hàng, siêu thị, bán hàng cho doanh nghiệp...
  • Kênh hiện đại: Các kênh phân phối thực phẩm như thương mại điện tử, kinh tế số.

Các bộ môn khác