Kinh doanh mỹ phẩm

Các module kinh doanh mỹ phẩm đều được triển khai thực tế dựa trên các sản phẩm của khoa và các doanh nghiệp liên kết. Bằng cách này các nội dung học rất thực tế, cụ thể và có tính khoa học cao. Các kiến thức và kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của sinh viên được đánh giá bởi đội ngũ giảng dạy và chuyên gia công ty.

Bao gồm các môn học

Môn học cơ sở ngành

Công nghệ phân tách và tinh chế hoạt chất

Kiểm định và phân tích dược - mỹ phẩm

Công nghệ nano

Sale và marketing

Môn học chuyên ngành

Phát triển sản phẩm mỹ phẩm

Phân phối mỹ phẩm kênh truyền thống

Phân phối mỹ phẩm kênh hiện đại

Dự án thương mại mỹ phẩm

Kinh doanh mỹ phẩm

Hình 1. Sản phẩm tinh dầu Aota-Đơn vị phối hợp với khoa triển khai các dự án, môn học về kinh doanh mỹ phẩm

Các dự án kinh doanh trong các môn học của sinh viên khoa là các dự án phát triển và kinh doanh. Bằng cách làm như vậy, các đề tài nghiên cứu và thương mại của công ty chuyển hóa thành các bài học cụ thể, các dự án cụ thể cho sinhi viên và giảng viên khoa tham gia.

 

Kinh doanh mỹ phẩm

Hình 2. Sản phẩm của Công ty Quốc Tế Aota trong các dự án phát triển sản phẩm với khoa.

 

 

 

Các bộ môn khác