Khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm đón gần 200 hs trường PT Lương Thế Vinh Bình Phước

Khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm đón gần 200 hs trường PT Lương Thế Vinh Bình Phước ngày 28/12/2019

Khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm chào đón hơn 200 học sinh về tham quan trường và khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm. Tại đây các em đước giới thiệu về cơ sở vật chất, cơ hội nghề nghiệp và được giao lưu với khoa. Một số hình ảnh của chuyến tham quan.

Khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm đón gần 200 hs trường PT Lương Thế Vinh Bình Phước

 

Khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm đón gần 200 hs trường PT Lương Thế Vinh Bình Phước

Khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm đón gần 200 hs trường PT Lương Thế Vinh Bình Phước