Khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm bàn với đối tác về hợp tác đào tạo, thực tập và làm việc tại Hungary ngành Dược và Thực phẩm

Khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm bàn với đối tác về hợp tác đào tạo, thực tập và làm việc tại Hungary ngành Dược và Thực phẩm

Sáng ngày 17/1/2020, Khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm đã tổ chức bàn với Ts. Võ Trung Âu - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary về khả năng liên kết hợp tác đào tạo, thực tập có lương tại Hungary và khả năng làm việc tại Hungary.

- Thống nhất cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa Đại điện một số trường Đại học Hungary và Trường Đồng an cũng như khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm về chi tiết các điều khoản.

- Thông báo kế hoạch tạo điều kiện cho sinh viên ngành Dược, và Thực phẩm sau khi tốt nghiệp tại Khoa có cơ hội thực tập có lương 6 tháng tại Hungary. Mức lương dự kiến 600-800 EURO sau khi trừ chi chi ăn và ở.

- Thống nhất triển khai các chương trình hợp tác đào tạo Cao Đẳng tại khoa và học liên thông lên đại học các ngành Dược và Thực phẩm tại Hungary.

Buổi làm việc kết thúc trong không khí vui vẻ, hợp tác và hiệu quả.

Khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm bàn với đối tác về hợp tác đào tạo, thực tập và làm việc tại Hungary ngành Dược và Thực phẩm

Hình ảnh buổi làm việc giữa Khoa và đối tác