Gặp gỡ doanh nghiệp 23/05/2020: Cơ hội việc làm ngành Dược và Tầm quan trọng của định hướng nghề nghiệp.

Tiếp nối sự kiện gặp gỡ doanh nghiệp về Ngành Mỹ phẩm ngày 16/5, ngày 23/05/2020, Khoa Dược-Mỹ Phẩm & Thực phẩm tổ chức sự kiện gặp gỡ giao lưu cùng Dược Sĩ Nguyễn Hoàng Diễm, với nhiều năm kinh nghiệm trong Ngành Dược. Chủ đề được chia sẻ " Cơ hội việc làm ngành Dược và Tầm quan trọng của định hướng nghề nghiệp" giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các cơ hội việc làm và có định hướng tốt hơn cho công việc tương lai.

Tiếp nối sự kiện gặp gỡ doanh nghiệp về Ngành Mỹ phẩm ngày 16/5, ngày 23/05/2020, Khoa Dược-Mỹ Phẩm & Thực phẩm tổ chức sự kiện gặp gỡ giao lưu cùng Dược Sĩ Nguyễn Hoàng Diễm, với nhiều năm kinh nghiệm trong Ngành Dược.

Chủ đề được chia sẻ " Cơ hội việc làm ngành Dược và Tầm quan trọng của định hướng nghề nghiệp" giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các cơ hội việc làm và có định hướng tốt hơn cho công việc tương lai.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Gặp gỡ doanh nghiệp 23/05/2020: Cơ hội việc làm ngành Dược và Tầm quan trọng của định hướng nghề nghiệp.

Hình ảnh sự kiện

Gặp gỡ doanh nghiệp 23/05/2020: Cơ hội việc làm ngành Dược và Tầm quan trọng của định hướng nghề nghiệp.Hình ảnh sự kiện