Gặp gỡ doanh nghiệp 16/5/2020: Ngành Mỹ phẩm: Tiềm năng lớn đang bị bỏ ngỏ

Ngày 16/5/2020, khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm tổ chức buổi hội thảo với sự có mặt của Kỹ sư Nguyễn Đức Hiệp Tâm về chủ đề: Ngành mỹ phẩm: Tiềm năng lớn đang bị bỏ ngỏ. Hội thảo tập trung giới thiệu tiềm năng của thị trường mỹ phẩm tại Việt nam. Đồng thời các cơ hội việc làm cho sinh viên theo học ngành này.

Ngày 16/5/2020, khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm tổ chức buổi hội thảo với sự có mặt của Kỹ sư Nguyễn Đức Hiệp Tâm về chủ đề: Ngành mỹ phẩm: Tiềm năng lớn đang bị bỏ ngỏ.

Hội thảo tập trung giới thiệu tiềm năng của thị trường mỹ phẩm tại Việt nam. Đồng thời các cơ hội việc làm cho sinh viên theo học ngành này.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Gặp gỡ doanh nghiệp 16/5/2020: Ngành Mỹ phẩm: Tiềm năng lớn đang bị bỏ ngỏ

Gặp gỡ doanh nghiệp 16/5/2020: Ngành Mỹ phẩm: Tiềm năng lớn đang bị bỏ ngỏ

Gặp gỡ doanh nghiệp 16/5/2020: Ngành Mỹ phẩm: Tiềm năng lớn đang bị bỏ ngỏ