Đội Ngũ Giảng Viên Giàu Kinh Nghiệm, Chuyên Môn Xuất Sắc

  • 26/11/2019

Có kiến thức chuyên môn và trách nhiệm cao là hai đặc điểm nổi bật của đội ngũ giảng viên của chúng tôi. Đặc biệt đội ngũ giảng viên đã và đang làm việc tại các công ty giúp đảm bảo tính sáng tạo, năng động và thực tế của quá trình đào tạo.

Cơ Sở Vật Chất Hiện Đại, Vị Trí Thuận Lợi

1. Kiến thức chuyên môn và trách nhiệm cao

Đội ngũ giảng viên của chúng tôi là những người làm trong doanh nghiệp và đam mê giáo dục. Do vậy chúng tôi từ cách dạy, nội dung chương trình đào tạo để giúp ngừoi học có khả năng làm việc và phát triển toàn diện bản thân. Chúng tôi đào tạo nên những người có khả năng làm việc cao đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp và có khả năng phát triển hoàn thiện bản thân về sau.

Cơ Sở Vật Chất Hiện Đại, Vị Trí Thuận Lợi

2. Tại sao chúng tôi xây dựng được đội ngũ giảng viên như vậy? 

Hợp tác với doanh nghiệp từ nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh  là cơ sở giúp chúng tôi có nguồn giảng viên như vậy. Hầu hết các giảng viên của khoa đồng thời là cố vấn/ nhân sự của các công ty. Với cơ chế như vậy, chúng tôi có cơ hội gắn kết doanh nghiệp thật sự, đưa thực tế vào trong từng bài giảng.