Đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021

Khai mạc đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021 diễn ra hoành tráng với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên.

Khai mạc đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021 diễn ra hoành tráng với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên.

Là sự kiện thường niên của trường, hoạt động giúp sinh viên rèn luyện sức khỏe, yêu thích thể thao & tăng cường khả năng tương tác tập thể.

Khoa Dược - Mỹ phẩm & Thực phẩm với sự tham gia của gần 200 sinh viên năng động.

Một số hình ảnh ấn tượng:

Đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021

Khai mạc đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021

Đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021Khai mạc đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021

Đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021Khoa Dược - Mỹ phẩm & Thực phẩm tham gia đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021

Đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021

Khoa Dược - Mỹ phẩm & Thực phẩm tham gia đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021

Đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021

Khoa Dược - Mỹ phẩm & Thực phẩm tham gia đại hội thể dục thể thao Trường CĐ Công Nghệ Cao Đồng An 2021