90% Doanh nghiệp hài lòng về chất lượng đào tạo

  • 26/11/2019

90% doanh nghiệp hài lòng về cơ sở vật chất và chương trình đào tạo của khoa Dược - Mỹ phẩm và Thực phẩm. Nhiều doanh nghiệp cam kết ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG sinh viên của khoa.

Hơn 90% doanh nghiệp hài lòng về chất lượng đào tạo

Khoa đã đầu tư bài bản vào cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. Đồng thời khoa cũng là nơi có nhiều công ty đặt phòng nghiên cứu và hợp tác. Ngoài ra, thông qua các hợp tác giữa trường và công ty, nhiều dự án của công ty được đưa vào tưng môn học. Do vậy tính khoa học và tính thực tiễn của môn học rất cao. Kết quả kháo sát của khoa cho thấy hơn 90% doanh nghiệp hài lòng với chương trình đào tạo. Nhiều doanh nghiệp đặt hàng khoa đào tạo và cam kết ưu tiên tốt nghiệp cho sinh viên khoa.